Bảo tàng sinh thái tre 10 ha đầu tiên ở Việt Nam

Xã hội
Làng tre Phú An (Bình Dương) hình thành từ năm 1999 tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 giống của Việt Nam.