Bắt được cá nghi sủ vàng nặng 9 kg gần cảng Cái Mép

Xã hội
Anh em Lê Hoàng Sơn (25 tuổi) kéo lưới trên đoạn sông gần cửa cảng Cái Mép đã bắt được một con cá dài hơn một mét, nặng 9 kg.