Bên trong bảo tàng kiêm thư viện 900 tỷ ở Quảng Ninh

Xã hội
Du khách có dịp tìm hiểu về ngành than, văn hóa và đời sống của người dân tỉnh Quảng Ninh tại không gian ở TP Hạ Long.
Xem thêm