Bên trong nơi trú bão Tembin của người Sài Gòn

Xã hội
Gần 5.000 người dân huyện đảo ở TP.HCM đã được lực lượng chức năng sơ tán đến các trụ sở cơ quan, trường học để đảm bảo an toàn trước sự đe dọa của cơn bão Tembin.
Xem thêm