Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' vụ dự án resort chặn lối xuống biển

Xã hội
Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chủ dự án phải tháo dỡ rào chắn, đồng thời điều chỉnh lại chỉ giới công trình, trả lại bãi biển công cộng cho người dân.
Xem thêm