Bí thư Đà Nẵng: Tài sản của Vũ 'nhôm' đã được quản lý

Xã hội
Quá trình phong tỏa tài sản của Vũ “nhôm” và tiền trong ngân hàng là quá trình đấu tranh phức tạp. Hiện nay, tài sản của Vũ “nhôm” đã được quản lý.
Xem thêm