Bí thư Đà Nẵng trả lời cử tri về mức kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ

Xã hội
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa cho biết việc xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, được thực hiện đúng theo Luật công chức cũng như điều lệ Đảng.
Xem thêm