Bỏ chạy tán loạn vì tưởng có người bị bắn chết

Xã hội
Đám thanh niên dàn cảnh quỳ gối khóc lóc van xin, rồi lăn đùng giả chết khi có tiếng nổ khiến những người gần đó tưởng họ bị bắn chết liền bỏ chạy mất dép.

VIDEO MỚI NHẤT