Bỏ gần 5.000 USD để được mai táng ngoài vũ trụ

Xã hội
Gia đình chỉ cần bỏ ra 4.800 USD để thực hiện giấc mơ vũ trụ cho người quá cố. Họ đều ước mơ du hành vũ trụ khi họ còn sống và gia đình đã hoàn thành ước nguyện khi họ ra đi.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT