Bộ LĐTB&XH điều chỉnh đề xuất giờ làm việc

Xã hội
Thay vì thống nhất cơ quan hành chính cả nước cùng giờ làm việc, đề xuất mới cho phép các địa phương quy định giờ linh hoạt.