Bộ sưu tập 300 cây đèn dầu của người đàn ông ở Nha Trang

Xã hội
Gần 20 năm qua, ông Trần Văn Huy (Khánh Hòa) miệt mài sưu tầm hàng trăm cây đèn dầu các loại.
Xem thêm