Bộ sưu tập hơn 1.000 viên đá kiểng của người đàn ông Quảng Ngãi

Xã hội
Nhiều năm đi tìm đá kiểng ở các vùng sông núi, anh Nguyễn Thuận (huyện Tư Nghĩa) đã có bộ sưu tập lên đến 1.000 viên đá.