Bộ tộc kỳ lạ nơi phụ nữ để ngực trần, cả đời không tắm bằng nước

Xã hội
Là bộ tộc hẻo lánh ở châu Phi, đây là nơi những người phụ nữ vẫn để ngực trần. Việc dùng nước tắm cũng là điều cấm kỵ trong bộ tộc.