Bộ trưởng KH-ĐT nói gì về trách nhiệm ở các dự án trọng điểm?

Xã hội
Về trách nhiệm của Bộ KH-ĐT đối với các dự án trọng điểm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, có 3 chức năng là: Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, giám sát và tham mưu huy động, phân bổ các nguồn vốn đầu tư cho thực hiện các dự án nếu sử dụng ngân sách.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT