DMCA.com Protection Status

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đại biểu hỏi nhiều vấn đề, xin phép trả lời sau

Xã hội
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng xin phép gặp riêng ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng để trả lời một số vấn đề.
Xem thêm