DMCA.com Protection Status

Bộ trưởng TT&TT: Rác trên mạng ảnh hưởng tới não người

Xã hội
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Đời thực thở bằng không khí, không gian mạng thở bằng tin tức, nội dung. Đời thực mỗi ngày có hàng ngàn tấn rác, và nếu không dọn thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong không gian mạng cũng có rác. Nếu không dọn thì nó ảnh hưởng đến não người.