Cá chết dọc tuyến kênh Phú Lộc, Đà Nẵng

Xã hội
Liên tiếp 2 ngày 20 và 21/4, tại khu vực dọc tuyến kênh Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng xuất hiện hiện tượng cá chết, chủ yếu là cá rô phi.
Xem thêm