Cá chết nổi lềnh bềnh ở bè nuôi trên sông Chà Và

Xã hội
Cá nuôi bè của nhiều hộ dân ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu bỏ ăn, tróc da rồi chết trong gần một tuần nay.