Cả nước ít mưa, trời nắng

Xã hội
Sau nhiều ngày âm u, hôm nay hầu khắp các khu vực trong cả nước đều ít mưa, trời khô ráo, nắng ấm, thuận lợi cho công tác cứu hộ ở các tỉnh miền Trung.