DMCA.com Protection Status

Cam kết đưa tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại trước Đại hội Đảng lần thứ XIII

Xã hội
Tàu Cát Linh - Hà Đông đang được vận hành kỹ thuật 20 ngày trước khi đi vào vận hành chính thức. Theo cam kết của lãnh đạo Bộ GTVT, tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành trong tháng 1/2021.