Cận cảnh sơn vạch kẻ đường bảy sắc cầu vồng tại Pháp

Xã hội
Vạch kẻ đường cho người đi bộ bảy sắc cầu vồng tại thành phố Bordeaux được sơn để thể hiện quan điểm chống phân biệt, kỳ thị người đồng tính.