Cảng hàng không quốc tế 3.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng có gì?

Xã hội
Là cảng hàng không trung tâm của khu vực miền Trung, đồng thời là 1 trong 3 cảng hàng không lớn nhất cả nước, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội khu vực.
Xem thêm