Cảnh báo những nguy hại của đèn led với sức khỏe con người

Xã hội
Nếu tiếp xúc lâu với đèn Led, những nguy cơ về hỏng thị giác có thể đến với cường độ cao hơn so với tiếp xúc với ánh sáng laser.