Cánh đồng điện mặt trời hơn 12.000 tỷ đồng ở hồ Dầu Tiếng

Xã hội
Dự án điện mặt trời Dầu Tiếng (Tây Ninh) có tổng công suất 500 MW, xây dựng trên 720 ha đất bán ngập.