Cánh đồng muối lớn nhất thế giới trông như mặt gương khổng lồ

Xã hội
Khi có nước phủ trên bề mặt, cánh đồng muối tại Bolivia phản chiếu cảnh vật xung quanh như một tấm gương lớn.
Xem thêm