Cánh hồng tiễn biệt ông Sáu Khải về đất mẹ

Xã hội
Các em học sinh cầm trên tay hoa hồng, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong ngày tiễn đưa ông về đất mẹ.
Xem thêm