Cảnh sát cơ động dùng mắt đẩy cong thanh sắt

Xã hội
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động khổ luyện thời gian dài có thể dùng cổ bẻ cong thanh sắt, đẩy ô tô qua một thanh sắt nhọn kê vào yết hầu.
Xem thêm