Cảnh sát giao thông nhắc nhở việc phơi thóc trên đường ở Hà Nội

Xã hội
Cảnh sát giao thông nhắc nhở một số hộ dân phơi thóc trên Đại lộ Thăng Long, hỗ trợ gom thóc giúp người dân tránh nguy hiểm.