Cặp càng đáng sợ tôm hùm đất: Đứt lìa, lập tức tái sinh càng mới

Xã hội
Sức sống mãnh liệt, sinh sản nhanh chóng lại ăn tạp, tôm tùm đất còn gây nguy hại tới môi trường và làm lây lan dịch bệnh cho các vật nuôi khác, kể cả con người.