Cầu 650 tỷ đồng bắc qua sông Trà Khúc thông xe

Xã hội
Sau nửa năm chờ đường dẫn, cầu Thạch Bích khánh thành ngày 18/6, rút ngắn khoảng cách vùng phía Tây Bắc với trung tâm TP Quảng Ngãi.