Câu được cá leo khủng nặng 80kg, dài hơn 2m ở sông Krông Ana

Xã hội
Một cần thủ địa phương vừa câu được con cá leo nặng hơn 80 kg ở sông Krông Ana đoạn hạ lưu thuộc Lắk – Buôn Trấp (tỉnh Đắk Lắk).
Xem thêm