Cây cao su cổ thụ người Pháp mang đến Bình Phước hơn 100 năm trước

Xã hội
Thấy người dân định xẻ cây cao su đường kính 1,2 m làm củi, ông Hoàng Văn Chiến bỏ ra 20 triệu đồng mua về bảo tồn.