Chen lấn cướp lộc ở đền Sóc

Xã hội
Hội Gióng đền Sóc sáng mùng 6 tết kịch tính nhất ở màn cướp giò hoa tre và lễ vật trầu cau.
Xem thêm