“Chỉ khi con tôi mất thì bác sỹ và điều dưỡng mới nhiệt tình”

Xã hội
Tại sao con tôi lại tử vong đột ngột khi nhập viện chưa đầy 18 tiếng đồng khi chỉ bị áp xe mí mắt trên và bị viêm ruột? Tại sao khi tiêm mũi thuốc cho bé thì người bé tím dần, còn điều dưỡng cứ đứng nhìn và nói sốt thôi chứ không kiểm tra gì cho bệnh nhân thêm?
Xem thêm