Chỉ một thứ sống sót với chiếc máy nghiền này

Xã hội
Điện thoại, xe đạp... nhanh chóng trở thành dạng hạt mịn nhưng chiếc búa thì không.
Xem thêm