Chợ cháy tan hoang, tiểu thương phá tường 'giải cứu' hàng hóa

Xã hội
Xót của, một số tiểu thương đã đập tường chợ để chuyển những món đồ may mắn không bị lửa làm hư hỏng ra ngoài.
Xem thêm