Choáng váng số lượng ấn được phát ra ngày đầu khai ấn đền Trần

Xã hội
Dù trời mưa nhưng biển người vẫn thức xuyên đêm để xin ấn tại đền Trần, 20 vạn ấn được phát ra trong ngày đầu khai ấn.

VIDEO MỚI NHẤT