Chốt chặn cửa khẩu, ngăn tôm hùm đất vào Việt Nam

Xã hội
Bộ Công Thương cho biết đã gửi công văn tới các Cục QLTT địa phương đề nghị tăng cường kiểm soát tôm hùm đất, vì đây là loài ngoại lai xâm hại.