Chủ tàu cá Đà Nẵng khốn khổ vì tàu công suất lớn nhưng không dài đủ 15m.

Xã hội
Quy định mới, không cấp phép cho tàu dài dưới 15m khai thác vùng biển xa, các tàu này chỉ được phép khai thác trong phạm vi 60 hải lý khiến nhiều ngư dân Đà Nẵng khốn khó, tàu cá nằm bờ.