Chưa thi mà định người đậu là xúc phạm chủ trương lớn của Đảng

Xã hội
“Một số lãnh đạo hỏi tôi, ý anh thế nào, anh định ai. Tôi trả lời, định ai thì thi làm gì cho tốn kém. Nếu thế là xúc phạm chính mình và chủ trương lớn của Đảng” – Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói trong lễ khai mạc cuộc thi tuyển Tổng cục trưởng Đường bộ sáng 25/4.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT