Chuyến bay ngắn nhất thế giới, chỉ 53 giây và giá 22 USD

Xã hội
Chuyến bay từ Westray đến Papa Westray là chuyến bay ngắn nhất trên thế giới, nó chỉ có quãng đường 2,4 km, tốn 53 giây để đến đích và có giá 22 USD cho một lần bay.
Xem thêm