DMCA.com Protection Status

Clip: Bé gái vịn trúng tay ga, xe máy lao vọt vào cửa hàng

Xã hội
Bé gái xuống xe vịn trúng tay ga trong lúc chưa tắt máy khiến xe lao vọt vào cửa hàng, bé gái bị xe đè lên nhưng may mắn không sao.