Clip: Bò thả rông lững thững sang đường, tài xế xe bồn bẻ lái 180° khét lẹt

Xã hội
Xe bồn bẻ lái 180° để tránh chú bò thả rông đang lững thững sang đường khiến người xem thót tim.