Clip: Bưng gạch đập kính ô tô và cái kết gậy ông đập lưng ông

Xã hội
Người đàn ông bưng cục gạch lớn đập kính ô tô màu trắng, không ngờ viên gạch bật ngược trở lại, đập trúng mặt.