Clip: Cầm mũ bảo hiểm phang vỡ kính xe khách, thanh niên nhận cái kết đắng

Xã hội
Nam thanh niên cầm mũ bảo hiểm phang vỡ kính xe khách, định nổ máy tẩu thoát nhưng không thành, lập tức bị 2 người trên xe khách xuống đánh hội đồng.