Clip: Cầm rìu đi cướp, bị nhân viên chĩa súng phản đòn phải chạy trối chết

Xã hội
Bị nam nhân viên cửa hàng chĩa súng phản đòn, tên cướp luống cuống ném rìu, miệng rối rít xin lỗi rồi hoảng sợ tháo chạy không dám ngoái đầu lại.