Clip: Container bị lật trên đèo sau khi vào cua gấp với tốc độ cao

Xã hội
Xe container vào cua quá gấp khi đang ở tốc độ cao trên đường đèo, khiến lật xe và va phải ô tô ở làn đối diện.