Clip: Dắt xe đạp lên dốc, bị ô tô đâm không kịp trở tay

Xã hội
Đang dắt xe đạp lên dốc, người phụ nữ bị ô tô con ngược chiều hất tung thảm khốc.
Xem thêm