Clip: Đi tìm cây Kơ Nia hàng trăm năm ở vùng đất Tây Nguyên

Xã hội
Gắn liền với bài hát 'bóng cây Kơ Nia', do đó nhiều du khách kéo đến thành phố tinh hoa đại ngàn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loại cây này.
Xem thêm