Clip: Đường vắng, tài xế container vào cua tốc độ ‘tử thần’ và cái kết

Xã hội
Tranh thủ đường vắng, tài xế xe container vào cua tốc độ cao khiến xe không giữ được thăng bằng và lật ngang ra đường.